Hvordan er USAs bruttonationalprodukt sammensat?


Grafen herover viser sammensætningen af de amerikanske bruttonationalprodukt på kvartalsbasis. Opgangen fra 2. halvår 2009 og frem var længe båret af stigende privatforbrug og private investeringer. Men de har på det seneste svigtet (de blå og røde felter), og det seneste tal for 2. kvartal viser kun et beskedent positivt bidrag fra den kant.