Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Hvordan ser de parametre ud, der styrer renterne?

Posted af Svend Jørgen Jensen, 24. januar, 2011 - 15:40

Mange markedsdeltagere vil anføre, at renteudviklingen er uforudsigelig. Vi er nu ikke så sikre på dette udsagn. Det er givet, at de lange renter kan bevæge sig ud fra den holdning markedet har. D.v.s. der kan opstå korrektioner i markedet. Men det ændrer ikke på de fundamentale cykliske bevægelser. Det at noget bevæger sig i cykler medfører også, at der til en vis grad er tale om forudsigelighed. Som man se af vedlagte chart, så falder renterne stærkest i fase 3. Ligesom renterne stiger stærkest i fase 1. De parametre, der styrer renteudviklingen, er de såkaldte sene økonomiske indikatorer. Vi kan se, at vi har en klar cyklisk nedtrend, der ikke er nået ud i sit yderste cykliske niveau. Derfor er der ingen grund til at antage, at vi står over for stigende renter i den korte ende af markedet. Derfor er den rigtige lånetype de korte lån. Først når vi ser, at den cykliske trend går i fase 4, skal vi til at passe på. Så åbner det for en risiko, fordi efterspørgslen efter penge er stigende. Det hænger sammen med konjunkturudviklingen og dermed også forbrugernes økonomiske forventninger. Prøv engang at se på sammenhængen mellem familiens økonomi (som vi viste sidste gang) og faserne i de sene økonomiske indikatorer. Når familiens økonomi er i fase 1, så stiger renterne.

Konklusion: Fasthold F1 lån eller korte lån på grund af den cykliske udvikling i de sene økonomiske indikatorer.

USA Lagging indicators