Industriproduktionen steg i eurozonen

Industriproduktionen i eurozonen steg med 1,55 i juli (de gule søjler), men det betød dog alligevel, at den årlige udvikling faldt til 7,7% (den hvide kurve). Tallene var bedre end forventet.