Inflationen i eurozonen faldt igen i juni

Det første estimat af forbrugerpris inflationen i eurozonen viser et fald til 1,3% (den hvide kurve). Faldet var dog lidt mindre end ventet, idet markedet havde kigget mod et 1,2% niveau. Kerneinflationen steg en smule til 1,1% (den gule linie), men holder sig til det sidelæns interval over de sidste 4 år.