Inflationen i eurozonen faldt til 1,1% p.a.

Det foreløbige estimat af inflationen i eurozonen viste et fald fra 1,3% til 1,1% i september (den hvide kurve). Inflationen var lavere end ventet og kan i figuren sammenlignes med ECBs repo sats (den gule linie) og den 10 årige rente i eurozonen (den blå linie).