Inflationen i eurozonen forblev på 0,2% p.a.

cpi310815

Inflationen i eurozonen forblev på 0,2% p.a. i følge det første estimat for august (den hvide kurve). Den gule linie viser udviklingen i producentpriserne, der er med til at forhindre stigning i inflationen. Vi kender dog endnu ikke producentpristallet for august, der først offentliggøres 2. september.