Inflationen steg lidt i eurozonen i november

De foreløbige tal for inflationen i eurozonen i november viste godt nok -0,3% for måneden (de gule søjler), men det fik alligevel inflationen til at stige til 1,0% (den hvide kurve). Kerne inflationen steg endda endnu mere til 1,3% p.a. (den blå linie).