Inflationen steg og faldt i eurozonen

cpi311014

Inflationen i eurozonen steg en smule som forventet til 0,4% i oktober iflg. de foreløbige tal (den hvide kurve). Ser vi på kernedelen af inflationen, så var det modsatte gældende, idet den viste et fald til 0,7% p.a. i oktober (den gule linie). Det var faktisk en mindre overraskelse, at man havde forventet et uændret niveau på 0,8%.