Ingen problemer med at sælge Bunds til negativ rente

Den tyske regering har netop solgt 3,2 mia. € 10 årige Bunds (de orange søjler) til en negativ rente. Den 10 tyske statsrente handles til -0,22% efter at have rørt -0,4%. Der er ingen problemer med at skaffe sig efterspørgsel, og det hænger naturligvis sammen med, at statsgælden er på retur. Den udgjorde ved seneste opgørelse 64% (den blå kurve), men den ventes iflg. nogle iagttagere at falde til under 20% i 2040.