Internet hastigheder – både mobil og bredbånd

Grafikken herover fra Coworker.com viser resultatet af en ny undersøgelse af internet hastighederne for mobilnet, mens grafikken herunder viser den samme undersøgelse af hastighederne for fastnet.

Hele artiklen omkring internet hastigheder kan findes via dette link:

Ranking the World’s Fastest (& Slowest) Internet Speeds