Investorer flygter ud af Emerging Market Funds

Grafen herover viser iflg. Morgan Stanley, hvordan investorerne flygter ud af Emerging Market Funds. Søjlerne har siden maj vist en tiltagende negativ tendens samtidig med, at kurserne er faldet (den lyseblå linie).