Iphone 12 et muligt problem for bl.a. pacemakere

Apple har udsendt en advarsel til brugere af Iphone 12 om, at telefonen indeholder så mange magneter, at den potentielt kan være et problem for personer, der bruger pacemakere eller andre former for hjerteudstyr, hvis telefonen kommer for tæt på

Advarslen findes i denne servicemeddelelse:

Apple support