Kina dominerer kobolt markedet

Grafen herover fra The Economist viser, hvordan prisen på kobolt er steget markant, mens f.eks. nikkel holder sig nogenlunde i ro i perioden siden 2013. Der er tale om, at Kina i stor udstrækning styrer kobolt markedet, som for en stor udstrækning bruges til at fremstille batterier. Det kan iflg. The Economist betyde, at flere producenter af batterier vil søge mod nikkel som erstatning.