Kina er også et vigtigt eksportmarked


Kina er nu ved at være et vigtigt eksportmarked for mange lande. F.eks. skriver The Economist, at eksporten til Kina udgør 12,5% af den samlede brasilianske eksport, 10,3% af Syd Afrikas, 18,9% af Japans og hele 21,8% af Australiens. Størrelsen af eksporten til Kina kan ses på figuren øverst.