Klare tegn på, at nedtrenden i EUR/USD er tilbage

eurusd301014

De tekniske signaler indikerer, at nedtrenden i EUR/USD (optrenden i dollaren) er tilbage. Det stemmer også med, at renteforskellen igen favoriserer dollaren frem for euroen, som grafen herover viser. Den hvide kurve viser udviklingen i EUR/USD, mens den gule linie er udtryk for den 2 årige renteforskel mellem eurozonen og USA. Læg mærke til den ganske fine sammenhæng mellem udviklingen i renteforskellen og valutakursen.