Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Kraftig fald i antallet af børn mange steder

Posted af John Yde, 6. maj, 2013 - 09:02

Grafen herover viser antallet af børn under 15 år i udvalgte lande (tal i mio.). Antallet af børn i Japan har været støt faldende gennem mange år og er nu under 13% (den røde linie), hvilket er meget lavt internationalt set (i USA er det samme tal tæt på 20% (den hvide linie, der fortsat viser stigning). Virkningen af den kinesiske et-barns politik er også meget tydelig i grafen (den gule linie), mens opløsningen af sovjetunionen slår kraftigt igennem i det russiske antal børn (den grønne linie).  Bemærk, at de japanske og russiske tal (rød og grøn) relaterer sig til y-aksen på venstre side af grafen. Den blå linie øverst er udviklingen i børneantallet i Indien, der altså er ca. 1½ gange det kinesiske og årsagen til, at det indiske befolkningstal vil overhale Kina.