Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Kredit- og Boligbobler i historisk perspektiv

Posted af Svend Jørgen Jensen, 13. juni, 2012 - 09:12

Vi har kun præcise data for 2 historiske boligbobler i USA. Den ene fandt sted i 1873 og den anden i 1929. Vi kan dog konstatere fra Edward Deweys chart fra bogen “Cykles”, at der var en markant nedtur i boligmarkedet fra ca. 1815 til 1825. Der er tale om en 18 1/3 års cyklus. En ny svækkelse fandt sted i ca. 1835 til 1845. Umiddelbart synes der ikke i den periode at være tale om en kredit- og boligboble. Men der er grund til at bemærke, at råvarepriserne faldt markant sammen med renterne. I de 2 perioder, hvor vi har set en kredit- og boligboble kan vi konstatere, at sådanne bobler fører til en langvarig krise, der fører til markant rentefald og råvareprisfald. Vi ser i øjeblikket en nedtrend i de samlede råvarepriser. Det har stået på i nogen tid. Vi har en forventning om, at denne tendens vil fortsætte – især når vi betragter historien. Spørgsmålet er, om det er anderledes denne gang. Vi tror det ikke. Mennesker har en tendens til at reagere på samme måde i historien. Det er vigtigt at forstå, at konjunkturerne er skabt af “almindelige mennesker”. Det er deres adfærd, der styrer den økonomiske udvikling. Årsagen til at “almindelige mennesker” reagerer som de gør, skyldes også den adfærd politikere udviser sammen med centralbankerne. Det er en historisk kendsgerning. Politikere reagerer altid for sent. Efterfølgende får vi en konservativ økonomisk tilgang, fordi det ikke må ske igen. Men alligevel sker det igen. Årsagen er, at nye generationer ikke kender til større økonomiske nedture. De nye generationer af ledende bankfolk har oplevet en markant økonomisk optur siden 1993 uden større tab. Det ændrer den psykologisk tilgang til tabssituationen. Nu har bankerne fået tab. Så ændres den psykologiske tilgang. Risikoadfærden ændres blandt bankfolk og investorer. Derfor er det vore opfattelse, at den økonomiske krise vil vare i adskillige år.