Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Krisen er overstået – tror markedet

Posted af John Yde, 7. april, 2014 - 10:57

spread070414

Grafen herover viser, hvordan det 10 årige rentespænd mellem Spanien og Tyskland (hvid kurve) og Italien og Tyskland er under hasting indsnævring i forhold til “panikken” medio 2012. Den seneste omtale af et muligt opkøbsprogram fra ECBs side har naturligvis ikke gjort entusiasmen mindre. Det er endnu et billede på, at markedet har en klar forventning om, at krisen i eurozonen er løst. Det er dog vanskeligt at se med mindre, man også løser problemerne med faldende inflation og svag vækst i Sydeuropa. Vurderer vi på renteforskellen på en logaritmisk skala, så kommer grafen herover til at se ud som vist i grafen herunder, og så mangler der jo fortsat meget, før renteforskellen er tilbage til før krise niveauet i 2007.

logspread070414