Kun 5000$ i pensionsopsparing

pension290416

MarketWatch viser denne graf, der illustrerer, at den typiske amerikaner mellem 32 og 61 år kun har en pensionsopsparing på 5000$ (den nederste blå kurve). Som det fremgår, er denne kurve nogenlunde uændret siden 1989.

Derimod har de rigeste amerikanske stærkt forøget deres opsparing, som det fremgår af den øverste grønne linie, som i perioden er steget fra under 100.000$ til nu 274.000$.

Flere oplysninger i dette link:

MarketWatch artikel