Langsigtede cyklusser i S&P 500 indexet


Grafen herover viser udviklingen i S&P 500 indexet siden slutningen af 1940’erne. Men der er ikke tale om den normale kurve, der er tale om, at udviklingen er renset for inflation, idet aktieindexet er divideret med forbrugerprisudviklingen. Der er en tydelig 33 års (Fibonacci) rytme mellem toppe og bunde, når vi ser på udviklingen efter denne målestok. Bundene er vist med den røde kurve/røde pile og toppene med den grønne kurve/grønne pile. Hvis udviklingen fortsætter, så indikerer det næste bund i 2016 (analogt med vores tidligere forecast se http://www.teknisk-analyse.dk/blog/index.php?id=iw9) og næste større top i 2032.