Lidt mindre betalingsbalance underskud i USA

Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster svandt en smule i USA i 2. kvartal, hvor det er opgjort til 251 mia. $. Det er dog fortsat i historisk sammenhæng det 2. største tal nogensinde.