Lille negativ vækst i den canadiske økonomi i april

Det canadiske bruttonationalprodukt faldt med 0,3% i april (de gule søjler), men det betød alligevel, at den årlige vækstrate skød til vejrs til 20,0% (den hvide kurve), idet april 2020 tallet viste -11,2% vækst. De negative tal fra 2020 er nu sorteret ud, så den årlige vækstrate vil begynde at falde fra maj 2021.