Lille nyt fald i nye arbejdsløse i USA i sidste uge

Antallet af nye, der søgte understøttelse i USA, faldt til 553.000 i sidste uge (de grønne søjler). Det var lidt flere end forventet, idet forrige uges antal samtidig blev justeret lidt op. Fortsættende på understøttelse faldt en lille smule til 3.66 mio. personer (den gule linie).