Lille opjustering af væksten i Tyskland

De endelige tyske væksttal for 3. kvartal viste en lille opjustering til 0,4% for 3. kvartal (de gule søjler), og det betød, at den årlige vækst også blev justeret en smule op til 1,3% (den hvide kurve).