Lille vækst i det canadiske BNP i august

Det canadiske bruttonationalprodukt steg med 0,1% i august (de gule søjler), men det betød dog alligevel, at den årlige vækstrate steg en smule til 2,4% p.a. (den hvide kurve).