Meget lidt gang i økonomien i UK

Økonomien i UK holder sig fortsat lige over nulpunktet. I 2. kvartal var der iflg. de endelige tal en positiv vækstrate på 0,2% (de gule søjler), mens der på årsbasis var en stigning på 0,6% (den hvide kurve).