Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Modellen viser, at USA vil bevæge sig ind i recession i løbet af de næste 12 måneder.

Posted af Svend Jørgen Jensen, 23. maj, 2013 - 12:55

Business cyclen (USA) med leading, coinciden og lagging indicators har et rotationsprincip. Det betyder, at leading indicators leder lagging indicators og lagging indicators leder leading indicators. I den øverste figur har vi vist forholdet mellem leading indicators og lagging indicators. Vi har samtidig vist 9 års cyklen i den økonomiske udvikling. Vi ser også et 12 måneders glidende gennemsnit på forholdet. I den nederste kurve ser vi en growth cycle, som er en 36 måneders procentvis udvikling på forholdet. Vi kan også se, at growth cyclen bevæger sig omkring en ligevægtslinie. Egentlig har growth cyclen 4 faser: 2 over ligevægt og 2 under ligevægt. Når modellen bevæger sig ned under ligevægtslinien går der i gennemsnit 10 måneder, så er USA i recession. De røde markeringer er de officielle recessionsperioder fra NBER.org. Vi har netop set growth cyclen bevæge sig under ligevægt.