Nedjustering af den danske vækst i 1. kvartal

Den danske vækstrate blev på -0,5% i 1. kvartal iflg. de endelige tal (de gule søjler). Det betød, at den årlige vækstrate blev justeret ned til 6,3% (den hvide kurve).