Nedjustering af væksten i USA i 1. kvartal

Den amerikanske økonomi skrumpede med 1,6% p.a. årligt i 1. kvartal mod tidligere beregnet 1,5% p.a. (den gule søjler). Det betød, at den årlige vækstrate fald til 3,5% (den hvide kurve). Tallet var lidt lavere end forventet.