Negativ japansk industri produktion i februar

Det endelige tal for den japanske industriproduktion i februar viste et fald på 0,3% over måneden (de gule søjler) og en nedgang i produktionen på årsbasis på hele 5,7% (den hvide kurve).