Negativ vækst på 6,9% i 2. kvartal i Danmark

Den danske vækstrate var negativ med 6,9% i 2. kvartal (de gule søjler) iflg. de reviderede tal. På årsbasis var væksten negativ med 8,2% (den hvide kurve).