Negativ vækstrate på 2,1% i 1. kvartal i Danmark

Den danske vækst var negativ på 2,1% i 1. kvartal (de gule søjler), og det betød, at der også på årsbasis var en negativ vækst på 0,3% (den hvide kurve).