Øget udlån i UK i oktober måned

Udlånet til private i UK steg 6,1% p.a. i oktober (den hvide kurve). Over måneden blevet der ydet kreditter for 1,326 mia. £