Offentlig nettorentebetaling som procent af BNP

Grafen herover viser udviklingen i den offentlige nettorentebetaling som procentdel af landenes bruttonationalprodukt siden starten af 1970’erne. Der er tale om tal og forecast fra OECD.

Den røde kurve, som p.t. er tæt på nul (altså nulrente) er udviklingen for den danske stat. Den blå kurve viser udviklingen for USA, hvor renten forventes at falde frem til 2024 (iflg. OECD), og det betyder, at selv om statsgælden er stigende, så er rentebelastningen p.t. faldende. Den grønne kurve viser situationen for Italien, hvor rentefaldet ikke har været og heller ikke forventes at blive særlig stort.