Ordrer på langvarige forbrugsgoder i USA steg 1,3% i november

De amerikanske ordrer på langvarige forbrugsgoder steg 1,3% i november (de gule søjler), og det første til en stigning på årsbasis på 9,0% (den hvide kurve). Hvis man ekskluderer transportmidler, så var stigningen på 7,0% (den blå linie).