Pæne handels- og betalings balance overskud i Danmark

Der var pæne overskud på både handels- og betalingsbalancens løbende poster i marts. Handelsoverskuddet (excl. skibe og fly) blev på 9,4 mia. DKK (de grønne søjler), mens betalingsbalancens løbende poster viste et overskud på 16,3 mia. DKK (den hvide kurve).