Pludselige udbrud af radioaktiv stråling fra Fukushima værket

Pludselige udbrud af radioaktiv stråling fra en delvis nedsmeltet reaktor på Fukushima værket kan betyde, at det er for farligt for arbejderne at blive ved med at forsøge at nedkøle reaktorerne. Samtidig steg de radioaktive målinger i havet til 4385 gange over sikkerhedsnormen. En løsning kunne være at dumpe cement over hele værket. Flere oplysninger i denne artikel:
http://www.bloomberg.com/news/2011-03-30/record-high-levels-of-radiation-found-in-sea-near-crippled-nuclear-reactor.html