Positiv vækst i den danske økonomi i 2. kvartal

Den danske økonomi viste en positiv vækstrate på 0,9% i 2. kvartal (de gule søjler), og det betød, at den årlige vækstrate faldt til 3,6% (den hvide kurve).