Positivt japansk detailsalg i maj måned

Det japanske detailsalg steg med 2,1% i maj (de gule søjler), og det betød, at den årlige udvikling rettede sig lidt. Den er dog fortsat negativ med 12,3% p.a. (den hvide kurve).