Prisen på sjældne råstoffer eksploderer


Billedet herover viser udviklingen i nogle af de sjældne råstoffer (rare earth). Det drejer sig om Cerium Oxid (rød kurve), Lanthanum Oxid (grøn kurve) og Neodymium Oxid (blå kurve). Alle priser er Shanghai. Siden marts er priserne eksploderet – typisk fordoblet eller triplet.