Prisindexet er fortsat i ro i USA

PCE prisindexet, som den amerikanske centralbank bruger til at vurdere inflationen, er fortsat i ro. I februar var der kun tale om en stigning på lidt under 0,1% i kernedelen (de gule søjler), og det betød, at den årlige udvikling faldt til 1,4% (den hvide kurve).