Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Produktion og forbrug i hvedemarkedet

Posted af John Yde, 3. januar, 2011 - 11:08


Der er en disharmoni mellem de stigende hvedepriser og det aktuelle produktionsbillede. Figuren herover viser som den sorte linie den årlige udvikling i den amerikanske hvedepris. Grafen er vendt på hovedet, så sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel træder tydeligere frem. Den grønne kurve med de skiftevis grønne og røde områder viser forskellen mellem den globale produktion og det globale forbrug iflg. USDA. Den røde tyndt optrukne kurve viser EU-25 produktionen – EU-25 forbruget. Også her er der en overskudsproduktion. Som det fremgår af grafen, så kan prisstigningen i 2007 og 2008 begrundes med en underskudsproduktion. Men stigningen i hvedeprisen for 2010 kan derimod ikke begrundes i en underskudssituation. Faktisk er der iflg. USDA tallene et næsten rekordstort overskud.