Realkredit aktiviteten på vej nedad i USA

Grafen herover viser aktiviteten i realkreditsektoren i USA baseret på et index formuleret af Mortgage Bankers Association (MBA). Som det fremgår, så har realkredit belåningen vist en nedadgående tendens siden en top i slutningen af januar måned. Det netop offentliggjorte tal viser en reduktion på 6,9% (de rød/grønne søjler). Det kunne indikere, at husprisstigningerne i USA er i færd med at toppe ud.