Renten på dollarswaps reduceret med 50 basispoint

Federal Reserve Bank og 5 andre centralbanker (ECB, Swiss Nat. Bank, Bank of Japan, Bank of England og Bank of Canada) har reduceret det tillæg, man betaler for dollarswaps fra 100 til 50 basispoint for at skabe en forbedring af likviditetssituationen.