Risiko områder for jordskælv i Europa

jord311016

AFP viser dette Europa kort med angivelse af de områder, hvor der er en grad af risiko for jordskælv.