Sammenhængen mellem markederne og Feds. QE1 og QE2

Graferne herunder viser en tydelig sammenhæng mellem lavere dollar, højere aktier, højere råvarer, bedre boligmarked, faldende obligationskurser og de to omgange kvantitative lempelser fra Feds. side (vist som en lyseblå og en lysegrøn markering). Betyder det så, at det hele vender ved afslutningen af kvantitativ lempelse 2 i juni?