Skibe på falsk identitet

falsk301014

Prikkerne på kortet herover viser iflg. Windward skibe, der i juli 2014 sejlede på falsk identitet. Det drejer sig om ca. 700. Der er tale om, at disse skibe bruger transmittere fra skibe, som er bragt til ophugning. Det drejer sig ofte om ganske store skibe – endda olietankere, der således sejler illegalt. Nogle gange er der tale om så ekstreme tilfælde, at transponderen viser, at skibet bevæger sig over land! Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel