Skuffende forbrugertillid i USA er dårlig forudsætning for arbejdsmarkedet

Conference Boards forbrugertillid i USA viser skuffende udvikling med fald fra 63.3 til 52.9 i juni mod ventet 62.5. Svækkelsen af forbrugertilliden fordeler sig som vist i grafen nedenfor. Grafen ovenfor viser forbrugertilliden i et historisk billede, hvor y-aksen er inverteret. Her ses, at forbrugertilliden holder sig omkring tidligere historiske lavpunkter(orange linie). Det er en dårlig forudsætning for at få gang i privatforbruget og derigennem økonomien og arbejdsmarkedet. Grafen viser det tætte samspil mellem forbrugertillid og arbejdsmarked. I midten af 70’erne og starten af 80’erne var der endda tale om en stor stigning i forbrugertilliden, før der blev skabt en top i arbejdsløsheden.