S&P 500 indexet inflationskorrigeret siden 1871


Dette chart viser den reelle (inflationsjusterede) udvikling i S&P 500 indexet siden 1871. Data er fra Robert Shiller.