Stigende australsk betalingsbalance

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steg også i 2. kvartal i Australien, hvor det nåede op på 20,5 mia. AUD (de rød/grønne søjler). I starten af 2019 ændrede posten sig fra at have været negativ i en længere årrække.